Aktualności - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

2016-06-20 11:01:50

Wizyta dr Muthu Bagavathiannian
 

W dniu 16 czerwca 2016 r. w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli przebywał z wizytą studyjną dr Muthu Bagavathiannian z Texas A&M University (TAMU). Dr Bagavathiannian przybył na zaproszenie prof. Krzysztofa Domaradzkiego.
W dniu 16 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie z pracownikami naukowymi, na którym zaprezentowano główne kierunki badań realizowanych w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli oraz zaprezentowano gościowi bazę i zaplecze badawcze Zakładu.
Dr Muthu Bagavathiannian wygłosił wykład pt.: „Weed Science Program at Texas A&M University, College Station”, a także zaprezentował główne kierunki badań Katedry Gleboznawstwa i Uprawy TAMU. Podczas dyskusji wskazano tematykę i płaszczyzny możliwej współpracy naukowej w przyszłości.
Do głównych zainteresowań naukowych dra Bagavathianniana można zaliczyć biologię ewolucyjną roślin segetalnych oraz dynamikę odporności chwastów na herbicydy i sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.
Po spotkaniu naukowym miał miejsce wyjazd terenowy do Jelcza-Laskowic, gdzie zaprezentowano obecnie prowadzone badania wazonowe dotyczące zastosowania nowych formulacji nawozów azotowych w uprawach roślin zbożowych, pokazano również doświadczenia polowe dotyczące odporności chwastów oraz zwalczania gatunków inwazyjnych. Ponadto wyjazd terenowy umożliwił zaprezentowanie dr M. Bagavathiannianowi problematyki ekologii najważniejszych gatunków segetalnych oraz zagadnień dotyczących występowania i szkodliwości wybranych chwastów na terenie Dolnego Śląska. Wyjazd był również możliwością wymiany poglądów na temat bioróżnorodności zbiorowisk segetalnych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego