Aktualności - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

2016-07-11 12:25:52

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi Kalitowskiej
 

W dniach 5 i 6 lipca 2016 r. odbyło się 255. Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Jednym z punktów posiedzenia była publiczna obrona pracy doktorskiej, zatrudnionej w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli, mgr inż. Olgi Kalitowskiej, która odbyła się w dniu 6. lipca. Tematem rozprawy był „Wpływ zawartości miedzi i cynku na degradację wybranych substancji czynnych herbicydów”. Doktorantka w trakcie publicznej dyskusji pomyślnie obroniła tezy swojej pracy. Recenzenci rozprawy – prof. dr hab. Janina Kaniuczak (Uniwersytet Rzeszowski) i prof. dr hab. Zenon Woźnica (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – wystąpili do Rady Naukowej IUNG-PIB o uhonorowanie recenzowanej pracy doktorskiej stosownym wyróżnieniem. Rada Naukowa przychyliła się do wniosku recenzentów.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego