Aktualności - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

2016-09-07 11:39:05

Przedkonferencyjne Seminarium „Polska herbologia – spojrzenie retrospektywne”
 

W dniu 6.09.2016 r. w siedzibie Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli przy ulicy Orzechowej 61 we Wrocławiu odbyło się Przedkonferencyjne Seminarium „Polska herbologia – spojrzenie retrospektywne” poświęcone pamięci wybitnych przedstawicieli tej dyscypliny. W ramach Seminarium odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Prof. dr, dr hc. Józefa Roli – nestora polskiej herbologii, założyciela i długoletniego kierownika Zakładu Ekologii i Zwalczania Chwastów IUNG-PIB we Wrocławiu. Drogę życiową oraz dorobek organizacyjny i naukowy Profesora zaprezentował obecny kierownik Zakładu prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki. W następnych wykładach przedstawiono sylwetki Prof. dr hab. Eugeniusza Kuźniewskiego – botanika, długoletniego kierownika Ogrodu Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Ewy Stupnickiej-Rodzynkiewicz – herbologa, długoletniego kierownika Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, prof. dr hab. Heleny Domańskiej – herbologa, długoletniego kierownika Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego