Aktualności - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

2016-09-09 10:43:48

Podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji 40. Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu „Rejonizacja Chwastów Segetalnych w Polsce”
 

Organizatorzy Konferencji składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wniosły nieocenioną pomoc w organizacji Konferencji, a zwłaszcza: Urzędowi Miejskiemu w Wołowie i pp. Dariuszowi Chmurze (Burmistrzowi Wołowa) i Jackowi Włoskowi (Wiceburmistrzowi), Starostwu Powiatowemu w Wołowie p. Maciejowi Nejmanowi (Staroście Wołowskiemu), Lasom Państwowym – Nadleśnictwu Wołów i pp. Arturowi Dyrczowi (Nadleśniczemu) i Jackowi Czepnikowi (Z-cy Nadleśniczego), firmom: BASF Polska Sp. z o.o. i p. dr Witoldowi Łykowskiemu, Bayer Sp. z o.o. i p. dr Jerzemu Próchnickiemu i Sumi Agro Poland Sp. z o.o. i p. Pawłowi Banachowi.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego