Aktualności - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

2016-12-07 10:58:42

Warsztaty naukowe w ramach Programu Wieloletniego IUNG-PIB - Zadanie 2.3
 

W dniu 6 grudnia 2016 roku we Wrocławiu, w siedzibie Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG-PIB odbyły się warsztaty naukowe zorganizowane w ramach realizacji Programu Wieloletniego IUNG-PIB - Zadanie 2.3 (Ocena i wspieranie procesów wdrażania integrowanej produkcji i postępu technologicznego w produkcji roślinnej). Tematem warsztatów była „Herbologia w świetle integrowanej ochrony roślin”. W warsztatach uczestniczyło ponad 70 studentów i uczniów szkół średnich kierunków związanych z rolnictwem i ochroną środowiska. Obrady poświęcone były tematyce integrowanej ochrony roślin w aspekcie prawnym i praktycznym. Ponadto omówiono niechemiczne (alternatywne) metody zwalczania patogenów w uprawach oraz oceniono wpływ czynników przyrodniczych i techniki aplikacji jako elementów modyfikujących zachowanie pestycydów w środowisku.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego