Aktualności - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

2017-03-24 14:01:49

Warsztaty Naukowe "Oxytree – drzewo przyszłości?"
 

W dniu 22 marca 2017 roku, w IUNG-PIB w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu, odbyły się pierwsze w Polsce warsztaty naukowe pt. „OxyTree – drzewo przyszłości?”. Zostały one zorganizowane i sfinansowane w ramach współpracy IUNG-PIB ZHiTUR z wrocławskim oddziałem SITR oraz firmą OxyTree Solutions Poland Sp. z o.o.. W warsztatach uczestniczyło 100 osób, reprezentujących uczelnie, instytuty, stowarzyszenia naukowe i branżowe, ośrodki doradztwa rolniczego, wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa, lasy państwowe, producentów środków ochrony roślin, szkoły branżowe, prasę rolniczą i media oraz plantatorów i szkółkarzy.
W ramach warsztatów wygłoszono 8 referatów (w tym 3 referaty z ZHiTUR), dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość pogłębienia oraz uzyskania rzetelnej naukowej wiedzy na temat drzewa OxyTree (Paulownia Clon In Vitro 112).
Warsztaty zostały podzielone na dwa panele tematyczne. W ramach pierwszego panelu przedstawiono problematykę związaną z doskonaleniem technologii uprawy oraz rozwoju i plonowania biomasy drzew OxyTree w pierwszym roku uprawy. Natomiast w ramach drugiego panelu przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwością rolniczego wykorzystania ścieków na nowo zakładanych plantacjach oraz wpływu drzew OxyTree na agrofitocenozę. Ta tematyka obejmowała aspekt ewentualnej inwazyjności oraz oddziaływań allelochemicznych drzew OxyTree.
Uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z aktualnymi badaniami naukowymi, jakie są prowadzone od niespełna dwóch lat oraz zapoznać się z problemami i najnowszymi trendami w uprawie tych drzew na terenie Polski.
Zarówno przedstawiciele firmy OxyTree Solutions Poland Sp. z o.o., jak i inni uczestnicy, bardzo dobrze ocenili inicjatywę zorganizowania warsztatów podejmujących tą tematykę, wskazując jednocześnie na fakt, że podejmowane działania mogą i powinny się przyczynić do usprawnienia przepływu wiedzy pomiędzy światem nauki, praktyki rolniczej oraz biznesu. Uczestnicy warsztatów byli też zgodni, co do pozytywnej roli jaką odegrał IUNG-PIB ZHiTUR we Wrocławiu, szczególnie z punktu widzenia naukowego i potrzeb rolnika czy plantatora.
Organizatorzy warsztatów zaproponowali aby podobne spotkania (warsztaty lub konferencje) odbywały się cyklicznie w różnych regionach kraju, przy ścisłej współpracy naukowców z różnych dziedzin, plantatorów oraz firm produkujących i dystrybuujących drzewa OxyTree.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego