Aktualności - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

2017-11-10 10:01:32

Szkolenie "Technologia produkcji rolniczej. Przetwórstwo rolno-spożywcze. Grupy producentów rolnych”
 

W dniach 27.10. 2017 oraz 9. 11. 2017 odbyło się dwuetapowe szkolenie "Technologia produkcji rolniczej. Przetwórstwo rolno-spożywcze. Grupy producentów rolnych” organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Prelegentami szkolenia byli pracownicy Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli, a odbiorcami grono doradców rolnych województwa dolnośląskiego. Dr inż. Urszula Sienkiewicz–Cholewa wygłosiła dwa referaty związane ze stanem zakwaszenia gleb Dolnego Śląska oraz potrzebami wapnowania. Dr inż. Olga Zajączkowska wygłosiła dwa referaty na temat oceny aktywności mikrobiologicznej gleb użytkowanych rolniczo oraz wpływu produkcji rolniczej na mikroorganizmy glebowe. Przedstawione tematy były odpowiedzią na aktualnie poruszane aspekty rolnictwa na Dolnym Śląsku i spotkały się z żywym zainteresowaniem słuchaczy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego