Aktualności - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

2022-06-01 12:23:30

XLIV Konferencja z cyklu „Rejonizacja Chwastów Segetalnych w Polsce”
 

W dniach 7-8.09.2022 r. odbędzie się XLIV Konferencja z cyklu „Rejonizacja Chwastów Segetalnych w Polsce”. W dniu 7.09. br. zaplanowane jest Przedkonferencyjne Seminarium „Z dziejów herbologii - 55 lat herbologii we wrocławskim ośrodku IUNG”.
Miejsce obrad: Wrocław, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG-PIB, Orzechowa 61.
Tematyka konferencji:
• Zbiorowiska segetalne i ich bioróżnorodność,
• Biologia i szkodliwość chwastów,
• Gatunki zanikające i inwazyjne,
• Chemiczna regulacja zachwaszczenia zwalczanie chwastów,
• Allelopatia i niechemiczne sposoby ograniczania wzrostu i rozwoju chwastów,
• Rośliny uznawane za chwasty w medycynie i etnobotanice.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego