- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

 

prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki

profesor

 

tel.: 814 786 873

e-mail: Wyślij e-maila

 

zatrudnienie w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa od 1989 roku

Zainteresowania naukowe

 • doskonalenie systemów regulacji zachwaszczenia w roślinach zbożowych i buraku cukrowym
 • zbiorowiska chwastów segetalnych i ich przemiany
 • metody regulacji zachwaszczenia zbóż, z wykorzystaniem herbicydów w ograniczonych dawkach
 • komputerowe systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin uprawnych przed chwastami
 • doskonalenie systemów chemicznego zwalczania chwastów, określenie poziomu szkodliwości zachwaszczenia wtórnego i jego eliminacja oraz ustalenie okresów krytycznych konkurencji chwastów na plantacji buraka cukrowego
 • ekologia chwastów i ich występowanie w głównych uprawach rolniczych w Polsce
 • występowanie i rozprzestrzenianie się chwastów ekspansywnych oraz nowych gatunków inwazyjnych, a także możliwości ich zwalczania
 • wpływ herbicydów na jakość plonów i środowisko
 • określenie wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na skuteczność działania herbicydów
 • łączna aplikacja herbicydów i innych agrochemikaliów (nawozy mikroelementowe, bioregulatory, biostymulatory)

 

Udział w organizacjach

 • od 1994 do 2008 r. członek European Weed Research Society
 • od 2002 r. członek Zespołu Opiniodawczego ds. Rejestracji Herbicydów, Regulatorów Roślin i Adiuwantów przy Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu
 • od 2006 r. członek Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin (w latach 2006-2010 członek Komisji Rewizyjnej, od roku 2010 zastępca przewodniczącego)
 • od 2006 r. członek Polskiego Towarzystwa Agronomicznego (od roku 2012 zastępca przewodniczącego Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa)
 • od 2007 r. członek Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, od roku 2012 zastępca przewodniczącego Rady Naukowej

 

Nagrody i odznaczenia

 • 2002 – Odznaka honorowa „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”
 • 2008 – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

 

Doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą

 • 06.1992 r. - Jealott’s Hill, Wielka Brytania – Stacja Doświadczalna ICI Agrochemicals
 • 06.1994 - Lovrin, Rununia – Agricultural Research Station
 • 03.1997 - Limburgerhof, Niemcy – Stacja Doświadczalna BASF
 • 09.1999 - Flakkebjerg, Dania – Danish Institute of Agriculture Sciences
 • 11.1999 - Flakkebjerg, Dania – Danish Institute of Agriculture Sciences
 • 05.2000 - Limburgerhof, Niemcy – Stacja Doświadczalna BASF
 • 11.2000 - Folum, Dania – Danish Institute of Agriculture Sciences
 • 11-12.2002 - Flakkebjerg, Dania – Danish Institute of Agriculture Sciences

 

Działalność naukowa

 • Koordynacja badań na szczeblu krajowym w ramach międzynarodowego projektu AgriWise zmierzającego do opracowania Systemu Wspierania Decyzji w ochronie zbóż przed chwastami, realizowanego we współpracy z Duńskim Instytutem Nauk Rolniczych (1999-2002)
 • Kierownik projektu KBN nr N31005732/2737 – „Występowanie i szkodliwość Alopecurus myosuroides w pszenicy ozimej w południowo – zachodniej Polsce oraz możliwości ograniczania negatywnych skutków tego zjawiska” (2007-2010)
 • Kierownik projektu KBN nr N310203937 – „Reakcja wybranych gatunków chwastów na niektóre herbicydy w zależności od czynników abiotycznych” (2009-2011)
 • Kierownik projektu NCN nr 2011/03/B/NZ9/04763 – „Ograniczanie występowania roślin inwazyjnych z rodzajów Solidago i Reynoutria z wykorzystaniem biomasy do pozyskiwania biologicznie czynnych metabolitów" (2012-2016)
 • kierownik tematu IUNG-PIB – „Wpływ redukcji dawek herbicydów na regulację zachwaszczenia, plonowanie zbóż oraz poziom pozostałości substancji aktywnych w materiale roślinnym i glebie” (1998-2001)
 • kierownik tematu IUNG-PIB – ”Opracowanie systemu decyzyjnego w regulacji zachwaszczenia pszenicy jarej” (2001-2003)
 • kierownik tematu IUNG-PIB – ”Współdziałanie pogłównego nawożenia azotem oraz różnych dawek herbicydów na regulację zachwaszczenia i cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej” (2003-2006)
 • kierownik tematu IUNG-PIB – ”Optymalizacja dawek herbicydów w ochronie zbóż jarych przed chwastami” (2004-2007)
 • kierownik tematu IUNG-PIB – „Opracowanie komputerowego systemu zaleceń herbicydowych w ochronie roślin rolniczych” (2005-2007)
 • kierownik tematu IUNG-PIB – „Opracowanie bezpiecznych i efektywnych systemów odchwaszczania buraka cukrowego i kukurydzy” (2008-2010)
 • kierownik tematu IUNG-PIB – „Ocena możliwości łącznej aplikacji herbicydów i wybranych agrochemikaliów w uprawie zbóż” (2011-2013)
 • kierownik tematu IUNG-PIB – „Abutilon theophrasti Medik. – biologia, występowanie, szkodliwość i możliwości zwalczania” (2015-2017)

 

Najważniejsze publikacje

 • Domaradzki K. 2006. Efektywność regulacji zachwaszczenia zbóż w aspekcie ograniczania dawek herbicydów oraz wybranych czynników agroekologicznych. Monografie i Rozprawy Naukowe, 17: 111 ss.
 • Domaradzki K. 2006. Influence of herbicide and application timing on Alopecurus myosuroides Huds. control in winter wheat in Poland. J. Plant Diseases and Prot., XX: 817-821.
 • Kieloch R., Domaradzki K., Górniak J. 2006. Pinoxaden – a new active ingredient for grass weed control in cereals of South-West Poland. J. Plant Diseases and Prot., XX: 1067-1072.
 • Domaradzki K., Kucharski M. 2009. Influence of herbicide application system on herbicide residues, content of sugar and melassogenic substances in sugar beet roots. Pol. J. Environ. Stud., 18 (2B): 90-93.
 • Wujek B., Kucharski M., Domaradzki K. 2012. Weed control programs in sugar beet (Beta vulgaris L.): Influence on herbicidal residue and yield quality. J. Food Agric. Environ. 10 (3&4): 606–609.
 • Kucharski M., Sadowski J., Domaradzki K. 2012. Degradation rate of chloridazon in soil as influenced by adjuvants. J. Plant Prot. Res. 52 (1): 147–150.
 • Kieloch R., Sadowski J., Domaradzki K. 2014. Influence of selected soil-climatic parameters and application method of tribenuron methyl on biomass productivity and amino acids content in weeds. Journal of Plant Diseases and Protection, 121 (1), 26–31
 • Domaradzki K., Wróbel S. 2014. Effect of the microelement fertilizer form and the way of its application on the stability of solution and the herbicide effectiveness in linked treatments in the sugar beet culture. Przemysł Chemiczny, 93/10: 1758-1762
 • Domaradzki K., Korzeniowska J., Stanisławska-Glubiak E. 2014. Assessment of weed control efficacy and solution stability during common application of the herbicides and microelements in the winter wheat. Przemysł Chemiczny, 93/11: 1965-1969.
 • Ślusarczyk S., Topolski J., Domaradzki K., Adams M., Hamburger M., Matkowski A. 2015. Isolation and Fast Selective Determination of Nor-abietanoid Diterpenoids from Perovskia atriplicifolia Roots Using LC-ESI-MS/MS with Multiple Reaction Monitoring.
 • Domaradzki K., Marczewska-Kolasa K., Bortniak M. 2015. Evaluation of the effectiveness of a mixture of herbicides and biostimulators in the cultivation of sugar beet. Przemysł Chemiczny, 94/5: 787-792.
 • Korzeniowska J., Stanisławska-Glubiak E., Domaradzki K. 2015. Comparison of the effectiveness of chelated and inorganic micronutrient fertilizers for foliar application. Przemysł Chemiczny,94/5: 810-813.

 

Hobby

 • piesza turystyka górska
 • fotografia
 • historia i etnografia Łemkowszczyzny i Bojkowszczyzny
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego