Analizy laboratoryjne - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Analizy laboratoryjne

Na terenie naszego Zakładu znajdują się 2 laboratoria biologiczne (szklarnie) przeznaczone do prowadzenia biotestów izolowanych od czynników zewnętrznych (atmosferycznych).
Umożliwiamy wykonanie w nich następujących doświadczeń:

 • testy biologiczne I generacji (tradycyjne) – doniczkowe, wazonowe oraz w kuwetach,
 • test biologiczny II generacji - Phytotoxkit - szybki test kiełkowania i wczesnego wzrostu roślin, umożliwiający pomiar długości korzeni i pędów w specjalnych pojemnikach testowych, metodą analizy obrazu. Przydatny zwłaszcza do oceny zapraw nasiennych i herbicydów stosowanych doglebowo.

W Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli dysponujemy laboratoriami badawczymi przeznaczonymi do analityki chemicznej, analiz jakości plonu oraz badania podstawowych właściwości gleb. Wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania tych analiz oraz wykwalifikowana kadra zespołu laboratorium gwarantuje wysoką jakość usług. Badania wykonujemy zgodnie z obowiązującymi Normami Polskimi, instrukcjami oraz Procedurami Laboratoriów.

Wyposażenie laboratorium chemicznego stanowią:

 • 3 zestawy do chromatografii cieczowej HPLC,
 • zestaw do chromatografii cieczowej HPLC-MS,
 • zestaw do chromatografii gazowej GC-MS,
 • zestaw do chromatografii gazowej GC-ECD,
 • spektrofluorymetr F-2500,
 • ekstraktor ASE 350.

Zakres usług wykonywanych przez nasze laboratorium obejmuje:

 • analizy poziomu pozostałości wybranych substancji aktywnych herbicydów w materiale roślinnym, glebie i wodach,
 • analizy zawartości wybranych mikotoksyn (niwalenol, deoksyniwalenol, zearlenon),
 • analizy fizycznej trwałości roztworów cieczy użytkowej pojedynczych preparatów oraz mieszanin herbicydów i fungicydów z innymi agrochemikaliami,
 • oznaczanie zawartości wolnych aminokwasów w materiale roślinnym,
 • analizy podstawowych właściwości gleby.

Wykonujemy również badania gleby, podłoży uprawowych i wody na obecność substancji fitotoksycznych. Badania wykonywane są metodą biotestu bez identyfikacji wykrytych substancji fitotoksycznych.

W Zakładzie przeprowadzamy także pełną analizę jakościową plonu (zawartość białka, glutenu, skrobi, tłuszczu, cukru) oraz ocenę technologiczną ziarna (masa tysiąca nasion, wyrównanie, masa hektolitra, liczba opadania, wskaźnik sedymentacji, siła i energia kiełkowania).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego