Informacje ogólne - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje ogólne

W naszym Zakładzie oferujemy przeprowadzenie badań środków ochrony roślin, zarówno rejestracyjnych, jak i rozszerzających wiedzę o danym produkcie (tzw. market support) w zakresie wymaganym przez zleceniodawcę. Ponadto świadczymy usługi w zakresie doświadczeń nad przydatnością i oceną różnych form nawożenia i nawozów (zarówno makro, jak i mikroelementami), a także wpływu różnych metod uprawy na efektywność odchwaszczania i nawożenia. Posiadamy także laboratoria, w których przeprowadzamy analizy jakościowe plonu, analizy chemiczne pozostałości środków ochrony roślin, zawartości mikotoksyn oraz podstawowe właściwości gleb.

Badania wykonujemy w warunkach polowych, mikropoletkowych, szklarniowych i w komorach klimatycznych. Na ich prowadzenie posiadamy upoważnienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (decyzje nr 10/2005, 26/2005, 4/2007, 5/2009 i 2/2011). Powierzone nam zlecenia realizujemy zgodnie ze standardem GEP (Good Experimental Practice), metodykami EPPO oraz obowiązującymi w tym zakresie w Polsce przepisami, co gwarantuje wysoką jakość uzyskanych wyników. Doświadczenia opracowujemy i raportujemy w programie ARM 8 (Agriculture Research Manager) lub jego modyfikacjach używanych przez zleceniodawców.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego