Badania polowe - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Badania polowe

  Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli posiada własną Stację Doświadczalną o areale ok. 80 ha, położoną niedaleko Wrocławia, w której oferujemy prowadzenie badań w uprawach roślin rolniczych. Ponadto umożliwiamy założenie doświadczeń u plantatorów indywidualnych zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy dotyczącymi np. rośliny uprawnej, jej odmiany czy też występowania wymaganego patogenu.

  Posiadamy pozwolenia na prowadzenie badań rejestracyjnych herbicydów, fungicydów, zapraw nasiennych, bioregulatorów, biostymulatorów i adiuwantów. Oferujemy wykonanie m.in.: 

  • selektywności środków ochrony roślin w odniesieniu do rośliny uprawnej (w tym również reakcji odmian roślin uprawnych);
  • skuteczności zwalczania chwastów i chorób grzybowych;
  • skuteczności działania regulatorów wzrostu i rozwoju roślin;
  • oceny działania herbicydów na uprawy następcze;
  • badania przydatności nawozów makro i mikroelementowych.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego