Struktura Zakładu - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Struktura Zakładu

Zespół ekologii chwastów i metod ich zwalczania oraz biologicznej oceny herbicydów

Główne zadania zespołu:

 • badania nad ekologią chwastów, ich rozmieszczeniem i prognozowaniem występowania ważniejszych gatunków w uprawach rolniczych,
 • agroekologiczne skutki stosowania herbicydów,
 • doskonalenie metod i systemów zwalczania chwastów w różnych uprawach,
 • wszechstronna ocena przydatności herbicydów dla upraw rolniczych i roślin energetycznych.

 

Zespół badania przemian herbicydów w roślinach i środowisku oraz oceny jakości ziemiopłodów

Główne zadania zespołu:

 • badania na przemianami herbicydów w roślinie oraz środowisku glebowo-wodnym,
 • wyznaczanie progów fitotoksyczności herbicydów w glebie,
 • monitoring stopnia skażenia wód użytkowych na Dolnym Śląsku,
 • badania wpływu herbicydów i nawozów w różnych systemach ich stosowania na jakość produktów roślinnych.

 

Zespół metod i systemów nawożenia

Główne zadania zespołu:

 • badania potrzeb nawożenia mikroelementami z uwzględnieniem kryteriów ochrony środowiska,
 • badania właściwości gleb oraz zawartości dostępnych w nich form składników pokarmowych,
 • badania różnych sposobów i systemów aplikacji nawozów i mikroelementów,
 • ocena możliwości łączenia nawożenia z zabiegami ochrony roślin,
 • ocena skażenia gleb i roślin metalami ciężkimi,
 • analiza nawozów mineralnych i organicznych, odpadów, polepszaczy żyzności itp.

 

Zespół technik i systemów uprawy roli

Główne zadania zespołu:

 • opracowanie energooszczędnych systemów uprawy roli,
 • metody utrzymania w sprawności rolniczej gleb czasowy wyłączonych z użytkowania,
 • niechemiczne metody i systemy ograniczania zachwaszczenia upraw w gospodarstwach ekologicznych,
 • opracowanie systemów uprawy i pielęgnacji dla roślin energetycznych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego