- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

 

dr hab. Hanna Gołębiowska

profesor nadzwyczajny

 

e-mail: Wyślij e-maila

 

zatrudnienie w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa od 1982 roku

Zainteresowania naukowe

 • oddziaływanie herbicydów o różnym mechanizmie działania na wzrost i rozwój mieszańców kukurydzy,
 • oddziaływanie herbicydów na zdrowotność i cechy jakościowe ziarna mieszańców kukurydzy z uwzględnieniem zawartości mikotoksyn i poziomu pozostałości substancji czynnych herbicydów
 • chemiczne zabiegi systemowe regulacji zachwaszczenia w kukurydzy z uwzględnieniem optymalizacji dawek herbicydów,
 • bioróżnorodność zbiorowisk chwastów i ich przemiany w różnych systemach uprawy kukurydzy
 • ocena zawartości substancji bioaktywnych w roślinach dzikorosnących w zależności od siedliska bytowania oraz oddziaływanie na niektóre patogeny rolnicze

 

Udział w organizacjach

 • od 1998 do 2010 r. członek European Weed Research Society,
 • od 2012 r v-ce przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin
 • od 2016 r sekretarz Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Agronomicznego

 

Nagrody i odznaczenia

 • Odznaczenie „Zasłużony dla rolnictwa”

 

Doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą

 • udział w stażu naukowym - Identyfikacja chwastów odpornych na atrazynę metodą PCR. SGGW-Wydział Ogrodniczy, Katedra Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa, Warszawa. Polska, czerwiec 1999 rok
 • udział w stażu naukowym - Metody identyfikacji chwastów odpornych na herbicydy. Research Institute for Crop Production, Praga. Czechy, listopad 2000 rok
 • uczestnictwo w szkoleniu w zakresie obsługi programu SCOUT i dobrej praktyki doświadczalnej. Bayer CropScience kwiecień 2008 rok, luty 2011 rok
 • uczestnictwo w szkoleniu w zakresie obsługi programu ARM i dobrej praktyki doświadczalnej. BASF-The Chemical Company, kwiecień 2011 rok

 

Działalność naukowa

 • kierownik tematów realizowanych w ramach działalności statutowej IUNG-PIB; m.in.:„Reakcja wybranych gatunków i odmian roślin rolniczych na herbicydy” – realizowany w latach 2010-2013, „Wykorzystanie związków bioaktywnych roślin w hamowaniu rozwoju ni
 • Projekt badawczy 5PO6B02117 – Wrażliwość niektórych mieszańców kukurydzy na wybrane herbicydy
 • Projekt badawczy 5PO6B00116 – Identyfikacja, inwentaryzacja oraz ograniczenie występowania w kukurydzy na terenie Dolnego Śląska gatunków chwastów odpornych na triazyny
 • Projekt badawczy N N310 307339 – Wpływ systemu uprawy na porażenie wybranych odmian kukurydzy przez grzyby z rodzaju Fusarium

 

Najważniejsze publikacje

 • 1. Gołębiowska H. 2011. Diversity of weed infestation depending on maize croping system. Acta Sci. Pol., Agricultura 10 (1):13-23
 • 2. Weber R., Gołębiowska H., 2011. 2. Discriminatory analysis of the yield variability of maize hybrids depending on the doses and time of herbicide application. Acta Sci. Pol., Agricultura 10 (1):69-76
 • 3. Gołębiowska H. 2012. Problemy ograniczania chwastów wieloletnich w uproszczonej uprawie kukurydzy w warunkach Dolnego Śląska. Plant Protection /Post. Ochr. Roślin: 52 (3): 556-562.
 • 4. Weber R., Gołębiowska H., Bortniak M. 2012. Log- linear and correspondence analysis of variability of weed infestation of several winter wheat cultivars in relation to tillage system and preceding crop stubble height. Journal of Plant Protection R
 • 5. Gołębiowska H. Pląskowska E. 2012. Wpływ agrotechniki na występowanie chorób fuzaryjnych oraz jakość i zdrowotność ziarna odmian żyta ozimego. Studia i Raporty IUNG-PIB Zeszyt 28(2): 31-44
 • 6. Gołębiowska H. 2013. Skutki przenikania Artemisia vulgaris do uprawy kukurydzy w wyniku stosowania uproszczeń uprawowych. Acta Agrobot. 58(10: 227-242.
 • 7. Kawa-Rygielska J., Pląskowska E., Gołębiowska H. 2014. Chromatographic analysis of products of ethanol fermentation of corn mashes. Przemchem. 1228-1230.
 • 8. Kieloch H., Gołębiowska H., Sienkiewicz-Cholewa U. Impact of habitat conditions on the biological traits of the reed canary grass (Phalaris arundinacea L). Acta Agrobotanica vol 68, No 3, 2015: 205-210
 • 9. Gołębiowska H., Badowski M. Oddziaływanie metazachloru stosowanego w mieszaninach z chlomazonem i chinomerakiem na morfologię roślin i jakość nasion kilku odmian rzepaku ozimego. Acta Sci. Pol. Agricultura, 14(3) 2015, 25-38.
 • 10. Gołębiowska H., Snopczyński T., Domaradzki K., Rola H. Zmiany w zachwaszczeniu kukurydzy w południowo-zachodnim rejonie Polski w latach 1963–2013. Progress in Plant Protection, Vol. 55, (3), 2015: 327-339

 

Hobby

 • Turystyka piesza i rowerowa,
 • Jazda na nartach zjazdowych i biegowych,
 • Krajoznawstwo, literatura historyczna, fotografia
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego